home o nas WBP księgozbiór archiwum regulamin katalog online galeria kontakt linki

Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Opolu
Biblioteka Austriacka
Plac Piłsudskiego 5
tel. 77/ 47 47 085

GODZINY OTWARCIA
(wrzesień-czerwiec) :

poniedziałek 10.00-18.00
wtorek 10.00-16.00
środa 10.00-18.00
czwartek 10.00-16.00
piątek 10.00-18.00

GODZINY OTWARCIA
(lipiec-sierpień) :

poniedziałek 11.00-16.00
wtorek 11.00-18.00
środa 11.00-16.00
czwartek 11.00-18.00
piątek 11.00-16.00

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Prezentacja POWER POINT (plakaty i zaproszenia) - POBIERZ
Wystawa 25 lat Biblioteki Austriackiej - Podstrona poświęcona wystawie
Artykuły

-Biblioteka Austriacka to nie tylko wyjątkowe imprezy, ale także codzienność... Rozmowa z Moniką Bednarz-Wójcik, kierowniczką Biblioteki Austriackiej WBP w Opolu ; W: Nowa Trybuna Opolska, 28.02.2019
-Małgorzata Jokiel, Monika Wójcik-Bednarz - BERND SCHUCHTER NA UNIWERSYTECIE OPOLSKIM. W poszukiwaniu małej ojczyzny ; W: Indeks. Czasopismo Uniwersytetu Opolskiego nr (193-194), 1-2 / 2019, s. 105-106
-Monika Wójcik-Bednarz - Świat śląskiej kolei, literatura dla dzieci i dwusetna rocznica najpopularniejszej kolędy. Jesień kultury niemieckiej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu ; W: Bibliotekarz Opolski Nr 1/2019
-Joanna Ławnikowska-Koper - „Lilith spotyka Kalliope. Austria czyta dyskutuje i tłumaczy” - międzynarodowa konferencja naukowa i warsztaty, Opole 10-11.04.2018. Raport pokonferencyjny ; W: ""Transfer. Reception Studies". T.III. : Przekraczanie granic literatury. Gatunek – trans medialność – przekład – recepcja pod redakcją J. Ławnikowskiej-Koper i Anny Majkiewicz. Częstochowa, Akademia im. Jana Długosza 2018, s.315-319.
-Monika Wójcik-Bednarz - Współpraca polsko-niemiecka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu ; W: Bibliotekarz Opolski Nr 4/2018
-Hanna Jamry, Małgorzata Pindera,Monika Wójcik-Bednarz - Relacja z wizyty bibliotekarzy z WBP w Landesbibliothekszentrum w Koblencji ; W: Bibliotekarz Opolski Nr 4/2018
-Monika Wójcik-Bednarz - Jubileusz 25-lecia działalności Biblioteki Austriackiej w Opolu. „18. Wiosna Austriacka”. ; W: Bibliotekarz Opolski Nr 3/2018
-Monika Wójcik-Bednarz, Ewa Walczyk, Agnieszka Klimas - Mistrz esencjonalnych opowieści w Opolu ; W: Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego, nr 3-4(175-176) 2017, s, 132-134.
-Agnieszka Klimas, Monika Wójcik-Bednarz - Kiedy Kalliope spotkała Lilith ; W: Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego, nr 5-6, 2017, s.106-107.
-Monika Wójcik-Bednarz - Wielokulturowa opolska 17. Wiosna Austriacka ; W: Bibliotekarz Opolski nr 3, 2017
-Monika Wójcik-Bednarz - Czytelnictwo literatury obcojęzycznej na przykładzie Biblioteki Austriackiej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu ; W: Bibliotekarz Opolski Nr 3/2016, S. 30-37.
-Monika Wójcik-Bednarz - Kulturotwórczy wkład Biblioteki Austriackiej – Österreich-Bibliothek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu w poznawanie i zrozumienie kultury i literatury niemieckojęzycznej ; W: Bibliotekarz Opolski Nr 1/2016, s. 29-35.
-Agnieszka Garufo, Gabriela Jelitto-Piechulik, Monika Wójcik-Bednarz - Śląski kołacz w austriackiej bibliotece ; W: Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego nr 7-8 / 2016 (171-172), s.126-127
-Monika Wójcik-Bednarz - Jubileusz 20-lecia i przegląd działalności Biblioteki Austriackiej – Österreich-Bibliothek w Opolu; W: Grenzüberquerungen und Migrationsbewegungen. Fremdheits- und Integrationserfahrungen in der österreichischen, deutschen, schweizerischen und polnischen Literatur und Lebenswelt. Wyd. Gabriela Jelito-Piechulik, Małgorzata Jokiel, Monika Wójcik-Bednarz. Wien LIT Verlag, 2015. S. 21-32. (Seria: Transkulturelle Forschungen an den Österreich-Bibliotheken im Ausland Band 12)
-Monika Wójcik-Bednarz - Współpraca z Austrią na przykładzie działalności Biblioteki Austriackiej w Opolu. ; Bibliotekarz Opolski 4/2014.
-Monika Wójcik-Bednarz - 14. Wiosna Austriacka ; Bibliotekarz Opolski 3/2014.
-Monika Wójcik-Bednarz - 13. Wiosna Austriacka. Jubileusz 20-Lecia Biblioteki Austriackiej ; Bibliotekarz Opolski 3/2013, s. 36-46
-Monika Wójcik-Bednarz - Kultur- und Wissenstransfer aus Österreich am Beispiel von der Österreich-Bibliothek in Opole ; Prace Germanistyczne 5 = Germanistische Werkstatt 5. Wydaw. Gabriela Jelitto-Piechulik i Felicja Księżyk. Opole 2013, s. 315-327.
- Monika Wójcik-Bednarz - Wystawa kalendarzy adwentowych w WBP Opolu ; Bibliotekarz Opolski 1/2013, s. 58-62
- Monika Wójcik-Bednarz - Transfer kultury i nauki z Austrii w sieci bibliotek austriackich za granicą; Przegląd Biblioteczny 1/2013, s.33-41
- Monika Wójcik-Bednarz - Wiedeńskie Biblioteki Publiczne - Büchereien Wien ; Bibliotekarz nr 9/2012
- Monika Wójcik-Bednarz - Kultura, literatura i sztuka z Austrii. 12. Wiosna Austriacka ; Bibliotekarz Opolski nr 3/2012
- Monika Wójcik-Bednarz - 11. Wiosna Austriacka w Opolu ; BO nr 1/2011*
- Monika Wójcik-Bednarz- "Niepodzielny dostęp do wiedzy. Prezentacja bibliotek śląskich" Konferencja międzynarodowa w Ratingen i Herne (Niemcy); PSWP nr 3/2009*
- Monika Wójcik-Bednarz - Podpisanie umowy o współpracy WBP w Opolu z Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz w Koblencji; PSWP nr 1-2/2008*
- Monika Wójcik-Bednarz - 15 lat Biblioteki Austriackiej w Opolu - bilans działalności i spojrzenie w przyszłość; Bibliotekarz nr 7-8/2008
- Monika Wójcik-Bednarz - 15 lat Biblioteki Austriackiej w Opolu; Książka i Czytelnik : Czasopismo bibliotekarzy Dolnego Śląska, 2008, 1 (80)
- Monika Wójcik-Bednarz - 15 Jahre Österreich-Bibliothek Opole; na stronie internetowej Österreich-Bibliotheken im Ausland
- Monika Wójcik-Bednarz - 15 lat Biblioteki Austriackiej w Opolu; PSWP nr 4/2008*
- Monika Wójcik-Bednarz - Wiosna austriacka; PSWP nr 1-2/2006*
- Monika Wójcik-Bednarz - Działalność Biblioteki Austriackiej w Opolu w latach 1993-2000 i jej rola w nauczaniu i popularyzacji języka i kultury niemieckiej i austriackiej; PSWP nr 1/2003*
- - JUBILEUSZ 10-LECIA Biblioteki Austriackiej - Osterreich-Bibliothek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu; PSWP nr 1/2003*
- Monika Wójcik-Bednarz - Działalność Biblioteki Austriackiej w Opolu; PSWP nr 1-2/2001*
- Monika Wójcik - Dni Kultury Austriackiej w Opolu 15 - 16 maja 2000 r.; PSWP nr 3/2000*
- Monika Wójcik - Komunikat o przebiegu seminarium w Austrii Klosterneuburg k. Wiednia, 8-18 czerwca 1999 r.; PSWP nr 3/1999*
- Monika Wójcik - Pięć lat Biblioteki Austriackiej w Opolu; PSWP nr 1-2/1998*
- Monika Wójcik - Seminarium "Literatura i biblioteki w Austrii". Klosterneuburg k. Wiednia 8-18.09.1997; PSWP nr 1-2/1998*
- Monika Wójcik - Biblioteka Austriacka i Niemiecka; PSWP nr 1/1997*
- Monika Wójcik - Konkurs "Nadrenia - Palatynat. Co o niej wiemy?"; PSWP nr 4/1999*
- Joanna Czarkowska-Pasierbińska - Biblioteka Austriacka w Opolu; PSWP nr 4/1993*

* Aby przeczytać artykuł, należy kliknąć na numer czasopisma

SPONSORZY
PARTNERZY
ODWIEDŹ STRONY
Wojewódzka Biblioteka Publiczna Biblioteka Austriacka w Opolu
Plac Piłsudskiego 5, 45-706 Opole
tel.: 77 47 47 085
E-mail: ba@wbp.opole.pl