home o nas WBP księgozbiór archiwum regulamin katalog online galeria kontakt linki

Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Opolu
Biblioteka Austriacka
Plac Piłsudskiego 5
tel. 77/ 47 47 085

CZYNNA :
poniedziałek 10.00-18.00
wtorek 10.00-16.00
środa 10.00-18.00
czwartek 10.00-16.00
piątek 10.00-18.00

INTERNET W BIBLIOTECE

Do dyspozycji użytkowników są 2 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

REGULAMIN
korzystania z Internetu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu

1. Regulamin określa zasady korzystania z Internetu na wszystkich stanowiskach dostępnych dla użytkowników Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu.

2. Prawo do korzystania z Internetu mają wszyscy użytkownicy WBP w Opolu posiadający aktualną kartę czytelnika.

3. Osoby, które nie mają karty czytelnika otrzymują bezpłatną kartę upoważniającą do korzystania z Internetu oraz zbiorów udostępnianych na miejscu. Kartę wystawia się na podstawie ważnego dokumentu tożsamości.

4. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.

5. Użytkownicy WBP w Opolu mogą także bezpłatnie korzystać z Internetu bezprzewodowego, tam gdzie jest on dostępny.

6. Procedura korzystania z Internetu:
a/ użytkownik pozostawia bibliotekarzowi kartę biblioteczną i zapoznaje się z niniejszym regulaminem,
b/ bibliotekarz dokonuje rejestracji użytkownika w zeszycie (data, nazwisko i imię, numer karty bibliotecznej, godzina rozpoczęcia i zakończenia korzystania z Internetu oraz numer stanowiska komputerowego),
c/ użytkownik może korzystać z Internetu do 3 godzin,
pracownicy biblioteki na życzenie użytkownika udzielają pomocy przy wyszukiwaniu informacji
d/ rozliczenie opłat za usługi reprograficzne - na 20 min. przed zamknięciem biblioteki.

Nie wolno wykorzystywać komputera do przeglądania treści zakazanych przepisami prawa lub społecznie nieakceptowanych (pornograficznych, propagują-cych przemoc, ideologię faszystowską itd.).

7. Osoby korzystające ze sprzętu komputerowego mogą korzystać wyłącznie z programów i baz zainstalowanych na komputerze. Zabrania się instalowania własnych programów.

8. Korzystający z komputera nie powinni pozostawiać własnych plików na jego dysku. W przypadku pozostawienia przez użytkownika własnych plików na dysku zostaną one usunięte. Istnieje możliwość zapisu danych na prywatny nośnik (np. pamięć flash). U bibliotekarza można kupić czystą płytę CD.

9. Nie wolno konfigurować przyjętych ustawień programowych i sprzętowych komputerów.

10. Zabrania się kopiowania na prywatne nośniki programów komputerowych będących własnością biblioteki oraz innych plików i programów, których ściąganie powoduje łamanie praw autorskich.

11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w odległych lub lokalnych systemach komputerowych oraz wszelkie inne straty lub nadużycia popełnione przy użyciu udostępnionych mu zasobów Internetu i sprzętu komputerowego.

12. Użytkownik może dokonywać wydruków i skanować materiały własne, jeżeli nie jest to sprzeczne z prawem autorskim. Obowiązujący cennik wydruku i skanowania (ceny zawierają podatek VAT):
- wydruk tekstu (1 strona formatu A4) 0, 30 zł
- wydruk rysunku czarno-białego 0, 60 zł
- wydruk rysunku kolorowego 1, 20 zł
- skanowanie wykonane przez pracownika (1 obiekt) 0, 30 zł

13. Dyżurny bibliotekarz ma prawo kontrolować pracę użytkownika oraz natychmiast przerwać sesję i odmówić dalszego dostępu do komputera, jeżeli uzna, że korzystający wykonuje czynności niepożądane.

14. Po zakończeniu sesji komputer powinien być pozostawiony w konfiguracji zastanej.

15. Osoby niestosujące się do regulaminu mogą być pozbawione prawa do korzystania z Internetu w WBP w Opolu.

16. Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji, o której mowa w pkt. 15, do Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.

17. Regulamin wchodzi w życie po upływie 7 dni od daty jego nadania.

Z datą wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc "Regulamin korzystania z Internetu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu" z 2 listopada 2011 r.

Opole, 1 czerwca 2012 r.

SPONSORZY
PARTNERZY
ODWIEDŹ STRONY
Wojewódzka Biblioteka Publiczna Biblioteka Austriacka w Opolu
Plac Piłsudskiego 5, 45-706 Opole
tel.: 77 47 47 085
E-mail: ba@wbp.opole.pl
opole@oesterreich-bibliotheken.at