home o nas WBP księgozbiór archiwum regulamin katalog online galeria kontakt linki

Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Opolu
Biblioteka Austriacka
Plac Piłsudskiego 5
tel. 77/ 47 47 085

GODZINY OTWARCIA
(wrzesień-czerwiec) :

poniedziałek 10.00-18.00
wtorek 10.00-16.00
środa 10.00-18.00
czwartek 10.00-16.00
piątek 10.00-18.00

GODZINY OTWARCIA
(lipiec-sierpień) :

poniedziałek 11.00-16.00
wtorek 11.00-18.00
środa 11.00-16.00
czwartek 11.00-18.00
piątek 11.00-16.00

Rozstrzygnięcie finału XXI ogólnopolskiego konkursu AUSTRIA - KRAJ I MIESZKAŃCY

Do walki o zdobycie głównej nagrody w XXI konkursie wiedzy Austria - kraj i mieszkańcy, którą jest wycieczka do Wiednia, ufundowana przez Biuro Podróży Almatur w Opolu, stanęło 6 kwietnia 2018 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu dwudziestu pięciu finalistów eliminacji szkolnych, które odbyły się w ponad 70 szkołach na terenie ośmiu województw, a w których udział wzięło w sumie 770 osób.

Uczestnicy odpowiadali na wylosowane pytania związane z historią, geografią i kulturą Austrii oraz aktualnymi wydarzeniami w tym kraju, rozpoznawali utwory muzyczne, postacie i obiekty na prezentowanych fotografiach, a także zaprezentowali krótką wypowiedź na wybrany przez siebie temat o Austrii.

Pytania przygotowały Monika Wójcik-Bednarz i Joanna Waleska z Biblioteki Austriackiej. Konkurs prowadziła Monika Wójcik-Bednarz.

Wypowiedzi oceniła komisja, w której zasiedli przedstawiciele różnych środowisk :

Barbara Giedrojć z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, która pełniła rolę przewodniczącej komisji,
dr Małgorzata Jokiel z Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego,
Janusz Wróbel - wiceprezes Biura Podróży Almatur w Opolu, sponsora głównej nagrody
dr Edward Wąsiewicz - Konsul Honorowy Republiki Austrii we Wrocławiu

Laureatką XXI konkursu Austria - kraj i mieszkańcy została :

Ewelina Szołdra z Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie i w nagrodę pojedzie na wycieczkę do Wiednia z biurem podróży Almatur w Opolu

2 miejsce zajęła Wiktoria Gröhlich z PLO nr II w Opolu

3 miejsce zajęła Paulina Gawałkiewicz z LO w Tarnobrzegu.

Obydwie osoby wygrały tablety ufundowane przez Konsula Honorowego Austrii we Wrocławiu Ponadto przyznano trzy wyróżnienia za najciekawsze prezentacje tematów o Austrii. Otrzymały je: Adam Trojok z ZS Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem za przedstawienie licznych ciekawostek o Austrii w swojej prezentacji Austriackie to i owo, Aleksandra Zaremba za prezentację o Friedensreichu Hundertwasserze oraz Aleksandra Jaworska z ZS nr 5 we Wrocławiu za prezentację o pałacu Schönbrunn.

Wszyscy finaliści otrzymali dyplomy za udział w finale konkursu oraz nagrody rzeczowe.

Konkurs Austria - kraj i mieszkańcy organizowany jest przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczna w Opolu - Bibliotekę Austriacką od 1998 r. Tegoroczna impreza odbyła się w ramach 18. Wiosny Austriackiej organizowanej pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Opolskiego, Ambasadora Republiki Austrii i Konsula Honorowego Austrii we Wrocławiu.

XXI konkurs
"AUSTRIA - KRAJ I MIESZKAŃCY"

Zapisy do 2 marca 2018

I etap - 6 marca 2018 (wtorek), godz. 15.30
WBP Biblioteka Austriacka w Opolu,
pl. Piłsudskiego 5

Finał - 6 kwietnia 2018 (piątek), godz. 11.00
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu,
ul. Piastowska 20

Biblioteka Austriacka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu ogłasza XXI konkurs wiedzy Austria - kraj i mieszkańcy, którego celem jest popularyzowanie szeroko rozumianej wiedzy o historii, geografii i kulturze Austrii. Konkurs obejmować będzie wiedzę z historii, geografii, nauki, kultury, życia społecznego i politycznego Austrii, a pytania formułowane będą w języku polskim.

Konkurs ma charakter ogólnopolski, a główną nagrodą jest weekendowa wycieczka do Wiednia, przewidziane są także wartościowe nagrody rzeczowe dla zdobywców 2 i 3 miejsca. Sponsorem nagrody głównej jest Biuro Podróży Almatur w Opolu. Wsparcia udzielił także Konsul Honorowy Republiki Austrii we Wrocławiu.

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie chętne osoby, bez ograniczeń wiekowych, z wyjątkiem laureatów wcześniejszych edycji. Zalecany jest udział osób od 13 roku życia. Pierwszy etap konkursu, eliminacje szkolne, odbędzie się 6 marca 2018 r. (wtorek), natomiast finał dla najlepszych uczestników zaplanowano na 6 kwietnia 2018.

Konkurs o Austrii organizowany jest w ramach obchodów Jubileuszu 25-lecia działalności Biblioteki Austriackiej w Opolu i 18. Wiosny Austriackiej i w ubiegłych latach cieszył się ogromnym zainteresowaniem.

Zapisy via e-mail proszę kierować do 2 marca 2018 na adres: ba@wbp.opole.pl. Przyjęcie zgłoszenia potwierdzane jest do dwóch dni roboczych. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny: 77 47 47 085.

Patronat:
Michał Siek, Opolski Kurator Oświaty

Patronat i wsparcie konkursu:
dr Edward Wąsiewicz, Konsul Republiki Austrii we Wrocławiu

Sponsor:
Biuro Podróży Almatur w Opolu

Regulamin

1. Organizatorem XXI konkursu Austria – kraj i mieszkańcy jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu - Biblioteka Austriacka.

2. Konkurs ma na celu popularyzację szeroko rozumianej wiedzy o historii, geografii i kulturze Austrii, jak również problematyki aktualnego życia społecznego i politycznego Austrii.

3. Konkurs przeprowadzony zostanie w języku polskim.

4. Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby, z wyjątkiem laureatów wcześniejszych edycji konkursu.

5. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

I etap – eliminacje szkolne i indywidualne polegać będzie na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 40 pytań zamkniętych. Zawodnicy maja 30 minut na rozwiązanie testu. Eliminacje odbędą się 06.03.2018 (wtorek) o godz. 15.30 w Bibliotece Austriackiej w Opolu pl. Piłsudskiego 5 dla uczestników indywidualnych.

Dla grup szkolnych konkurs odbędzie się tego samego dnia w szkole pod opieką nauczyciela zgłaszającego grupę, odpowiadającego za organizację konkursu i terminowe dostarczenie do biblioteki arkuszy odpowiedzi do sprawdzenia przez komisję powołaną przez Organizatora konkursu wraz z wypełnionym protokołem. Szczegóły organizacyjne zostaną podane przy zgłoszeniu uczestników.

II etap - finał – 06.04.2018 (piątek) o godz. 11.00 dla około 10 zdobywców największej liczby punktów w I etapie.

Finał składający się dwóch części polegać będzie w części pierwszej na prezentacji (maksymalnie 3-minutowej) wypowiedzi związanej z Austrią np. o wybranej postaci, miejscowości, ciekawostce czy fakcie z historii. Temat należy zgłosić organizatorowi do 04.04.2018 oraz uzyskać jego akceptację. Druga część konkursu polegać będzie na odpowiedzi ustnej na wylosowany zestaw pytań.

6. Pytania i odpowiedzi formułowane będą w języku polskim. Wypowiedzi oceniać będzie jury składające się z przedstawicieli środowiska akademickiego, organizatorów, patronów, sponsorów i środków masowego przekazu.

7. Nagrodą główną w konkursie jest wycieczka do Wiednia ufundowana przez Biuro Podróży ALMATUR. Zdobywcy 2 i 3 miejsca otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe dzięki wsparciu Konsula Honorowego Republiki Austrii we Wrocławiu. Wszyscy uczestnicy finału otrzymają ponadto drobne nagrody rzeczowe i dyplomy.

8. Biblioteka Austriacka oferuje wykład o Austrii (wymagane jest zgłoszenie udziału) oraz literaturę do konkursu - do wykorzystania zarówno na lekcjach, jak i w samokształceniu.

9. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są do 2 marca 2018 r. w Bibliotece Austriackiej osobiście, via e-mail: ba@wbp.opole.pl lub telefonicznie 77/ 47 47 085. Przy zgłoszeniu konieczne jest podanie następujących informacji: nazwa szkoły, adres szkoły (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo), nazwisko osoby/osób odpowiedzialnej za przeprowadzenie eliminacji szkolnych, adres e-mail do kontaktu, nr telefonu oraz orientacyjna liczba uczestników.

NASZ SPONSOR:

Sprawdź swoją wiedzę o Austrii: test wiedzy o Austrii

Zobacz pełny program 18. Wiosny Austriackiej

Organizator przygotował w tym roku wiele wydarzeń przybliżających mieszkańcom Opolszczyzny kulturę austriacką. I także tym razem będzie dla każdego coś ciekawego.
Zachęcamy do zapoznania sie z programem.

SPONSORZY
PARTNERZY
ODWIEDŹ STRONY
Wojewódzka Biblioteka Publiczna Biblioteka Austriacka w Opolu
Plac Piłsudskiego 5, 45-706 Opole
tel.: 77 47 47 085
E-mail: ba@wbp.opole.pl