home o nas WBP księgozbiór archiwum regulamin katalog online galeria kontakt linki

Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Opolu
Biblioteka Austriacka
Plac Piłsudskiego 5
tel. 77/ 47 47 085

GODZINY OTWARCIA
(wrzesień-czerwiec) :

poniedziałek 10.00-18.00
wtorek 10.00-16.00
środa 10.00-18.00
czwartek 10.00-16.00
piątek 10.00-18.00

GODZINY OTWARCIA
(lipiec-sierpień) :

poniedziałek 11.00-16.00
wtorek 11.00-18.00
środa 11.00-16.00
czwartek 11.00-18.00
piątek 11.00-16.00

XXII ogólnopolski konkurs
"AUSTRIA - KRAJ I MIESZKAŃCY"

Zapisy do 8 marca 2019

I etap - 12 marca 2019 (wtorek), godz. 15.30
WBP Biblioteka Austriacka w Opolu,
pl. Piłsudskiego 5

Półfinał i finał - kwiecień 2019
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu,
ul. Piastowska 20

Biblioteka Austriacka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu ogłasza XXII ogólnopolski konkurs wiedzy Austria - kraj i mieszkańcy, którego celem jest zachęcenie do poszerzania szeroko rozumianej wiedzy o historii, geografii i kulturze Austrii.

Konkurs obejmować będzie zakres wiedzy z historii, geografii, nauki, kultury, życia społecznego i politycznego Austrii, a pytania formułowane będą w języku polskim.

Konkurs ma charakter ogólnopolski, a główną nagrodą jest weekendowa wycieczka do Wiednia ufundowana przez Biuro Podróży Almatur w Opolu. Dla zdobywców 2 i 3 miejsca przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe dzięki wsparciu Konsula Honorowego Republiki Austrii we Wrocławiu.

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie chętne osoby, bez ograniczeń wiekowych, z wyjątkiem laureatów wcześniejszych edycji. Zalecany jest udział osób od 13 roku życia. Pierwszy etap konkursu, eliminacje szkolne, odbędzie się 12 marca 2019 r. (wtorek), natomiast półfinał i ścisły finał dla najlepszych uczestników eliminacji zaplanowano na początek kwietnia 2019.

Cieszący się coraz większym zainteresowaniem konkurs o Austrii organizowany jest w ramach 19. Wiosny Austriackiej. Zapisy via e-mail proszę kierować do 8 marca 2019 r. na adres: ba@wbp.opole.pl

Przyjęcie nadesłanego zgłoszenia potwierdzone zostanie mailowo do dwóch dni roboczych. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny: 77 47 47 085.

Zapraszamy do udziału i razie wątpliwości prosimy o kontakt. Patronat i wsparcie konkursu:
dr Edward Wąsiewicz, Konsul Republiki Austrii we Wrocławiu

Sponsor:
Biuro Podróży Almatur w Opolu

Regulamin XXII ogólnopolskiego konkursu AUSTRIA - KRAJ I MIESZKAŃCY

1. Organizatorem XXII ogólnopolskiego konkursu Austria - kraj i mieszkańcy jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu - Biblioteka Austriacka.

2. Konkurs ma na celu popularyzację i zachęcenie do poszerzania szeroko rozumianej wiedzy o historii, geografii i kulturze Austrii, jak również aktualnej problematyki życia społecznego i politycznego Austrii.

3. Konkurs przeprowadzony zostanie w języku polskim.

4. Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby, z wyjątkiem laureatów wcześniejszych edycji konkursu. Ze względu na szeroki zakres tematyczny zalecany jest udział osób od 13 roku życia.

5. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

I etap - 12.03.2019 (wtorek) - eliminacje szkolne i indywidualne - polegać będą na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 40 pytań zamkniętych. Zawodnicy mają 30 minut na rozwiązanie testu.

Dla grup szkolnych konkurs odbędzie się 12.03. w szkole pod opieką nauczyciela zgłaszającego grupę, odpowiadającego za organizację konkursu (zadania przesłane zostaną na podany adres mailowy dzień wcześniej) i terminowe dostarczenie do biblioteki arkuszy odpowiedzi uczniów wraz z wypełnionym protokołem. Arkusze sprawdzone będą przez komisję powołaną przez Organizatora konkursu. Szczegóły organizacyjne zostaną podane w piśmie przewodnim zadań konkursowych.

O godz. 15.30 w Bibliotece Austriackiej w Opolu pl. Piłsudskiego 5 odbędą się eliminacje dla uczestników indywidualnych.

II etap - półfinał i finał. Na początku kwietnia odbędą się dalsze eliminacje dla około 25 zdobywców największej liczby punktów w I etapie.

W półfinale uczestnicy odpowiedzą ustnie na wylosowane pytania. Z tego grona, 10 osób, które uzyska największą liczbę punktów, przejdzie do finału ścisłego.

Finał, odbywający się tego samego dnia, składać się będzie z dwóch części:

a) Odpowiedzi ustnej na wylosowany zestaw, składający się z 3 pytań, w tym o prezentowane utwory muzyczne i ilustracje.

b) Wypowiedzi na dowolny temat związany z Austrią np. o wybranej postaci, miejscowości, ciekawostce czy wydarzeniu historycznym lub współczesnym. Przygotowują ją wszyscy uczestnicy półfinału, niezależnie od tego, czy zakwalifikują się do finału. Temat należy zgłosić drogą mailową do 1.04. oraz uzyskać jego akceptację. Wypowiedź może trwać maksymalnie 3 minuty i może być uzupełniona o rekwizyty, a także krótką prezentację multimedialną. Prezentacje należy przesłać organizatorowi drogą mailową (termin zostanie podany) niezależnie od tego, czy osoba przejdzie do finału.

Pytania i odpowiedzi formułowane będą w języku polskim. Wypowiedzi oceniać będzie komisja składająca się z przedstawicieli środowiska akademickiego, organizatorów, patronów, sponsorów i środków masowego przekazu.

6. Nagrodą główną w konkursie jest wycieczka do Wiednia ufundowana przez Biuro Podróży ALMATUR w Opolu. Zdobywcy 2 i 3 miejsca otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe dzięki wsparciu Konsula Honorowego Republiki Austrii we Wrocławiu. Wszyscy uczestnicy finału otrzymają ponadto drobne nagrody rzeczowe i dyplomy.

7. Biblioteka Austriacka oferuje wykład o Austrii (wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie udziału) oraz literaturę do konkursu - do wykorzystania zarówno na lekcjach, jak i w samokształceniu.

8. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są do 8 marca 2019 r. w Bibliotece Austriackiej osobiście, via e-mail: ba@wbp.opole.pl lub telefonicznie. 77/ 47 47 085.

Patronat i wsparcie konkursu: dr Edward Wąsiewicz, Konsul Honorowy Republiki Austrii we Wrocławiu
Sponsor: Biuro Podróży ALMATUR w Opolu

NASZ SPONSOR:

Sprawdź swoją wiedzę o Austrii: test wiedzy o Austrii

Zobacz pełny program 18. Wiosny Austriackiej

Organizator przygotował w tym roku wiele wydarzeń przybliżających mieszkańcom Opolszczyzny kulturę austriacką. I także tym razem będzie dla każdego coś ciekawego.
Zachęcamy do zapoznania sie z programem.

SPONSORZY
PARTNERZY
ODWIEDŹ STRONY
Wojewódzka Biblioteka Publiczna Biblioteka Austriacka w Opolu
Plac Piłsudskiego 5, 45-706 Opole
tel.: 77 47 47 085
E-mail: ba@wbp.opole.pl