home o nas WBP księgozbiór archiwum regulamin katalog online galeria kontakt linki

Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Opolu
Biblioteka Austriacka
Plac Piłsudskiego 5
tel. 77/ 47 47 085

CZYNNA :
poniedziałek 10.00-18.00
wtorek 10.00-16.00
środa 10.00-18.00
czwartek 10.00-16.00
piątek 10.00-18.00

XXI konkurs "AUSTRIA - KRAJ I MIESZKAŃCY"
Zapisy do 2 marca 2018

I etap - 6 marca 2018(wtorek), godz. 15.30
WBP Biblioteka Austriacka w Opolu,
pl. Piłsudskiego 5

Biblioteka Austriacka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu ogłasza XXI konkurs wiedzy Austria - kraj i mieszkańcy, którego celem jest popularyzowanie szeroko rozumianej wiedzy o historii, geografii i kulturze Austrii. Konkurs obejmować będzie wiedzę z historii, geografii, nauki, kultury, życia społecznego i politycznego Austrii, a pytania formułowane będą w języku polskim.

Konkurs ma charakter ogólnopolski, a główną nagrodą jest weekendowa wycieczka do Wiednia, przewidziane są także wartościowe nagrody rzeczowe dla zdobywców 2 i 3 miejsca. Sponsorem nagrody głównej jest Biuro Podróży Almatur w Opolu. Wsparcia udzielił także Konsul Honorowy Republiki Austrii we Wrocławiu.

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie chętne osoby, bez ograniczeń wiekowych, z wyjątkiem laureatów wcześniejszych edycji. Zalecany jest udział osób od 13 roku życia. Pierwszy etap konkursu, eliminacje szkolne, odbędzie się 6 marca 2018 r. (wtorek), natomiast finał dla najlepszych uczestników zaplanowano na połowę kwietnia 2018.

Konkurs o Austrii organizowany jest w ramach obchodów Jubileuszu 25-lecia działalności Biblioteki Austriackiej w Opolu i 18. Wiosny Austriackiej i w ubiegłych latach cieszył się ogromnym zainteresowaniem.

Zapisy via e-mail proszę kierować do 2 marca 2018 na adres: ba@wbp.opole.pl. Przyjęcie zgłoszenia potwierdzane jest do dwóch dni roboczych. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia prosimy o kontakt telefoniczny: 77 47 47 085.

Patronat:
Michał Siek, Opolski Kurator Oświaty

Patronat i wsparcie konkursu:
dr Edward Wąsiewicz, Konsul Republiki Austrii we Wrocławiu

Regulamin

1. Organizatorem XXI konkursu Austria – kraj i mieszkańcy jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu - Biblioteka Austriacka.

2. Konkurs ma na celu popularyzację szeroko rozumianej wiedzy o historii, geografii i kulturze Austrii, jak również problematyki aktualnego życia społecznego i politycznego Austrii.

3. Konkurs przeprowadzony zostanie w języku polskim.

4. Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby, z wyjątkiem laureatów wcześniejszych edycji konkursu.

5. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

I etap – eliminacje szkolne i indywidualne polegać będzie na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 40 pytań zamkniętych. Zawodnicy maja 30 minut na rozwiązanie testu. Eliminacje odbędą się 06.03.2018 (wtorek) o godz. 15.30 w Bibliotece Austriackiej w Opolu pl. Piłsudskiego 5 dla uczestników indywidualnych.

Dla grup szkolnych konkurs odbędzie się tego samego dnia w szkole pod opieką nauczyciela zgłaszającego grupę, odpowiadającego za organizację konkursu i terminowe dostarczenie do biblioteki arkuszy odpowiedzi do sprawdzenia przez komisję powołaną przez Organizatora konkursu wraz z wypełnionym protokołem. Szczegóły organizacyjne zostaną podane przy zgłoszeniu uczestników.

II etap - finał – w połowie kwietnia dla około 10 zdobywców największej liczby punktów w I etapie.

Finał składający się dwóch części polegać będzie w części pierwszej na prezentacji (maksymalnie 3-minutowej) wypowiedzi związanej z Austrią np. o wybranej postaci, miejscowości, ciekawostce czy fakcie z historii. Temat należy zgłosić organizatorowi do 04.04.2018 oraz uzyskać jego akceptację. Druga część konkursu polegać będzie na odpowiedzi ustnej na wylosowany zestaw, składający się z 3 pytań.

6. Pytania i odpowiedzi formułowane będą w języku polskim. Wypowiedzi oceniać będzie jury składające się z przedstawicieli środowiska akademickiego, organizatorów, patronów, sponsorów i środków masowego przekazu.

7. Nagrodą główną w konkursie jest wycieczka do Wiednia ufundowana przez Biuro Podróży ALMATUR. Zdobywcy 2 i 3 miejsca otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe dzięki wsparciu Konsula Honorowego Republiki Austrii we Wrocławiu. Wszyscy uczestnicy finału otrzymają ponadto drobne nagrody rzeczowe i dyplomy.

8. Biblioteka Austriacka oferuje wykład o Austrii (wymagane jest zgłoszenie udziału) oraz literaturę do konkursu - do wykorzystania zarówno na lekcjach, jak i w samokształceniu.

9. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są do 2 marca 2018 r. w Bibliotece Austriackiej osobiście, via e-mail: ba@wbp.opole.pl lub telefonicznie 77/ 47 47 085. Przy zgłoszeniu konieczne jest podanie następujących informacji: nazwa szkoły, adres szkoły (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo), nazwisko osoby/osób odpowiedzialnej za przeprowadzenie eliminacji szkolnych, adres e-mail do kontaktu, nr telefonu oraz orientacyjna liczba uczestników.

NASZ SPONSOR:

Sprawdź swoją wiedzę o Austrii: test wiedzy o Austrii

SPONSORZY
PARTNERZY
ODWIEDŹ STRONY
Wojewódzka Biblioteka Publiczna Biblioteka Austriacka w Opolu
Plac Piłsudskiego 5, 45-706 Opole
tel.: 77 47 47 085
E-mail: ba@wbp.opole.pl
opole@oesterreich-bibliotheken.at