home o nas WBP księgozbiór usługi archiwum regulamin katalog online galeria kontakt linki

Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Opolu
Biblioteka Austriacka
Plac Piłsudskiego 5
tel. 77/ 47 47 085

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek 10.00-18.00
wtorek 10.00-16.00
środa 10.00-18.00
czwartek 10.00-16.00
piątek 10.00-18.00

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Prezentacja POWER POINT (plakaty i zaproszenia) - POBIERZ
Wystawa 25 lat Biblioteki Austriackiej - Podstrona poświęcona wystawie
Artykuły

- Monika Wójcik-Bednarz - „Biblioteka otwarta. Działalność Biblioteki Austriackiej w Opolu na rzecz użytkowników" ; W: "Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy" nr 1 (61) 2021, s. 94-112 ; Tytuł : "Biblioteka dla użytkowników"". Opublikowany 4.11.2021..
- Andrea Rudolph, Monika Wójcik-Bednarz, Gabriela Jelitto-Piechulik - „Bezpieczeństwo, solidarność i sztuka wolności" ; W: Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego, nr 9–10 (219–220) 2021, s. 107-108.
- Monika Wójcik-Bednarz - „Literatur- und Kulturvermittlung in der Österreichisch-Bibliothek in Opole. Bilanz des 25-jährigen Wirkens“ ; W: Lilith trifft Kalliope. Österreich liest, debattiert und übersetzt / hrsg. Andrea Rudolph, Małgorzata Jokiel, Monika Wójcik-Bednarz. Wyd. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu i Uniwersytet Opolski 2020 = Seria: Prace Germanistyczne = Germanistische Werkstatt ; 10 , S. 33-50.
- Andrea Rudolph, Małgorzata Jokiel, Monika Wójcik-Bednarz(Herausgeber) - Lilith trifft Kalliope. Österreich liest, debattiert und übersetzt ; W: Wyd. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu i Uniwersytet Opolski 2020 (= Seria: Prace Germanistyczne = Germanistische Werkstatt ; 10. ISBN -83-7395-875-3)
- Andrea Rudolph, Gabriela Jelitto-Piechulik, Monika Wójcik-Bednarz (Herausgeber) - Geschlecht und Gedächtnis : Österreichische Autorinnen prüfen Geschichtsmythen ; W: Wie n, new academic press IX 2020. 978-3-7003-2173-6 (= Seria / Reihe: Transkulturelle Forschungen an den Österreich-Bibliotheken im Ausland; 18 . ISBN 978-3-7003-2173-6 )
-Monika Wójcik-Bednarz - Wiosna Austriacka jesienią i wystawa o tożsamości śląskiej ; W: Bibliotekarz Opolski Nr 3/2020 (LXIV)
- Monika Wójcik-Bednarz - Nagroda „Mosty Dialogu 2019” dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu za praktykowanie dialogu i wielokulturowości ; W: Bibliotekarz Opolski, Nr 2/2020(LIV), s.105-109
- Monika Wójcik-Bednarz - Bauhaus, Pfefferkuchen i Dracula...czyli XVI Dni Kultury Niemieckiej w bibliotece ; W: Bibliotekarz Opolski, www.bibliotekarzopolski.pl Nr 1/2020 (LXIV), s. 173-179
- Monika Wójcik-Bednarz - Opolska 19. Wiosna Austriacka ; W: Bibliotekarz Opolski, Nr 3/2019 (LXIII), s.31-39
- Biblioteka Austriacka to nie tylko wyjątkowe imprezy, ale także codzienność... Rozmowa z Moniką Bednarz-Wójcik, kierowniczką Biblioteki Austriackiej WBP w Opolu ; W: Nowa Trybuna Opolska, 28.02.2019
- Małgorzata Jokiel, Monika Wójcik-Bednarz - BERND SCHUCHTER NA UNIWERSYTECIE OPOLSKIM. W poszukiwaniu małej ojczyzny ; W: Indeks. Czasopismo Uniwersytetu Opolskiego nr (193-194), 1-2 / 2019, s. 105-106
- Monika Wójcik-Bednarz - Świat śląskiej kolei, literatura dla dzieci i dwusetna rocznica najpopularniejszej kolędy. Jesień kultury niemieckiej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu ; W: Bibliotekarz Opolski Nr 1/2019
- Joanna Ławnikowska-Koper - „Lilith spotyka Kalliope. Austria czyta dyskutuje i tłumaczy” - międzynarodowa konferencja naukowa i warsztaty, Opole 10-11.04.2018. Raport pokonferencyjny ; W: ""Transfer. Reception Studies". T.III. : Przekraczanie granic literatury. Gatunek – trans medialność – przekład – recepcja pod redakcją J. Ławnikowskiej-Koper i Anny Majkiewicz. Częstochowa, Akademia im. Jana Długosza 2018, s.315-319.
- Monika Wójcik-Bednarz - Współpraca polsko-niemiecka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu ; W: Bibliotekarz Opolski Nr 4/2018
- Hanna Jamry, Małgorzata Pindera,Monika Wójcik-Bednarz - Relacja z wizyty bibliotekarzy z WBP w Landesbibliothekszentrum w Koblencji ; W: Bibliotekarz Opolski Nr 4/2018
- Monika Wójcik-Bednarz - Jubileusz 25-lecia działalności Biblioteki Austriackiej w Opolu. „18. Wiosna Austriacka”. ; W: Bibliotekarz Opolski Nr 3/2018
- Monika Wójcik-Bednarz, Ewa Walczyk, Agnieszka Klimas - Mistrz esencjonalnych opowieści w Opolu ; W: Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego, nr 3-4(175-176) 2017, s, 132-134.
- Monika Wójcik-Bednarz - : Zainteresowania literaturą austriacką z perspektywy czytelników Biblioteki Austriackiej w Opolu ;W: Transfer. Reception studies. Nr 2. Częstochowa: AJD, 2017. ISSN: 2451-3334, S. 85-105.
- Agnieszka Klimas, Monika Wójcik-Bednarz - Kiedy Kalliope spotkała Lilith ; W: Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego, nr 5-6, 2017, s.106-107.
- Monika Wójcik-Bednarz - Wielokulturowa opolska 17. Wiosna Austriacka ; W: Bibliotekarz Opolski nr 3, 2017
- Monika Wójcik-Bednarz - Czytelnictwo literatury obcojęzycznej na przykładzie Biblioteki Austriackiej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu ; W: Bibliotekarz Opolski Nr 3/2016, S. 30-37.
- Monika Wójcik-Bednarz - Kulturotwórczy wkład Biblioteki Austriackiej – Österreich-Bibliothek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu w poznawanie i zrozumienie kultury i literatury niemieckojęzycznej ; W: Bibliotekarz Opolski Nr 1/2016, s. 29-35.
- Agnieszka Garufo, Gabriela Jelitto-Piechulik, Monika Wójcik-Bednarz - Śląski kołacz w austriackiej bibliotece ; W: Indeks. Pismo Uniwersytetu Opolskiego nr 7-8 / 2016 (171-172), s.126-127
- Monika Wójcik-Bednarz - Jubileusz 20-lecia i przegląd działalności Biblioteki Austriackiej – Österreich-Bibliothek w Opolu; W: Grenzüberquerungen und Migrationsbewegungen. Fremdheits- und Integrationserfahrungen in der österreichischen, deutschen, schweizerischen und polnischen Literatur und Lebenswelt. Wyd. Gabriela Jelito-Piechulik, Małgorzata Jokiel, Monika Wójcik-Bednarz. Wien LIT Verlag, 2015. S. 21-32. (Seria: Transkulturelle Forschungen an den Österreich-Bibliotheken im Ausland Band 12)
- Monika Wójcik-Bednarz - Współpraca z Austrią na przykładzie działalności Biblioteki Austriackiej w Opolu. ; Bibliotekarz Opolski 4/2014.
- Monika Wójcik-Bednarz - 14. Wiosna Austriacka ; Bibliotekarz Opolski 3/2014.
- Monika Wójcik-Bednarz - 13. Wiosna Austriacka. Jubileusz 20-Lecia Biblioteki Austriackiej ; Bibliotekarz Opolski 3/2013, s. 36-46
- Monika Wójcik-Bednarz - Kultur- und Wissenstransfer aus Österreich am Beispiel von der Österreich-Bibliothek in Opole ; Prace Germanistyczne 5 = Germanistische Werkstatt 5. Wydaw. Gabriela Jelitto-Piechulik i Felicja Księżyk. Opole 2013, s. 315-327.
- Monika Wójcik-Bednarz - Wystawa kalendarzy adwentowych w WBP Opolu ; Bibliotekarz Opolski 1/2013, s. 58-62
- Monika Wójcik-Bednarz - Transfer kultury i nauki z Austrii w sieci bibliotek austriackich za granicą; Przegląd Biblioteczny 1/2013, s.33-41
- Monika Wójcik-Bednarz - Wiedeńskie Biblioteki Publiczne - Büchereien Wien ; Bibliotekarz nr 9/2012
- Monika Wójcik-Bednarz - Kultura, literatura i sztuka z Austrii. 12. Wiosna Austriacka ; Bibliotekarz Opolski nr 3/2012
- Monika Wójcik-Bednarz - 11. Wiosna Austriacka w Opolu ; BO nr 1/2011*
- Monika Wójcik-Bednarz- "Niepodzielny dostęp do wiedzy. Prezentacja bibliotek śląskich" Konferencja międzynarodowa w Ratingen i Herne (Niemcy); PSWP nr 3/2009*
- Monika Wójcik-Bednarz - Podpisanie umowy o współpracy WBP w Opolu z Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz w Koblencji; PSWP nr 1-2/2008*
- Monika Wójcik-Bednarz - 15 lat Biblioteki Austriackiej w Opolu - bilans działalności i spojrzenie w przyszłość; Bibliotekarz nr 7-8/2008
- Monika Wójcik-Bednarz - 15 lat Biblioteki Austriackiej w Opolu; Książka i Czytelnik : Czasopismo bibliotekarzy Dolnego Śląska, 2008, 1 (80)
- Monika Wójcik-Bednarz - 15 Jahre Österreich-Bibliothek Opole; na stronie internetowej Österreich-Bibliotheken im Ausland
- Monika Wójcik-Bednarz - 15 lat Biblioteki Austriackiej w Opolu; PSWP nr 4/2008*
- Monika Wójcik-Bednarz - Wiosna austriacka; PSWP nr 1-2/2006*
- Monika Wójcik-Bednarz - Działalność Biblioteki Austriackiej w Opolu w latach 1993-2000 i jej rola w nauczaniu i popularyzacji języka i kultury niemieckiej i austriackiej; PSWP nr 1/2003*
- JUBILEUSZ 10-LECIA Biblioteki Austriackiej - Osterreich-Bibliothek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu; PSWP nr 1/2003*
- Monika Wójcik-Bednarz - Działalność Biblioteki Austriackiej w Opolu; PSWP nr 1-2/2001*
- Monika Wójcik - Dni Kultury Austriackiej w Opolu 15 - 16 maja 2000 r.; PSWP nr 3/2000*
- Monika Wójcik - Biblioteka Austriacka i Niemiecka w Opolu w: Prace Germanistyczne pod red. Marii K. Lasatowicz i Izabeli Surynt = Germanistische Werkstatt ; 1. Uniwersytet Opolski 1999 , s. 211-217.
- Monika Wójcik - Komunikat o przebiegu seminarium w Austrii Klosterneuburg k. Wiednia, 8-18 czerwca 1999 r.; PSWP nr 3/1999*
- Monika Wójcik - Pięć lat Biblioteki Austriackiej w Opolu; PSWP nr 1-2/1998*
- Monika Wójcik - Seminarium "Literatura i biblioteki w Austrii". Klosterneuburg k. Wiednia 8-18.09.1997; PSWP nr 1-2/1998*
- Monika Wójcik - Biblioteka Austriacka i Niemiecka; PSWP nr 1/1997*
- Monika Wójcik - Konkurs "Nadrenia - Palatynat. Co o niej wiemy?"; PSWP nr 4/1999*
- Joanna Czarkowska-Pasierbińska - Biblioteka Austriacka w Opolu; PSWP nr 4/1993*

* Aby przeczytać artykuł, należy kliknąć na numer czasopisma

SPONSORZY
PARTNERZY
ODWIEDŹ STRONY
Wojewódzka Biblioteka Publiczna Biblioteka Austriacka w Opolu
Plac Piłsudskiego 5, 45-706 Opole
tel.: 77 47 47 085
E-mail: ba@wbp.opole.pl