home o nas WBP księgozbiór usługi archiwum regulamin katalog online galeria kontakt linki

Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Opolu
Biblioteka Austriacka
Plac Piłsudskiego 5
tel.77 47 47 085

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek 10.00-18.00
wtorek 10.00-16.00
środa 10.00-18.00
czwartek 10.00-16.00
piątek 10.00-18.00

Fot.: Stefania Horowitz w laboratorium Instytutu Radowego w Wiedniu, 1915, Oesterreichische Zentralbibliothek fuer Physik, Wien. Oprac.: WBP Opole
Wykład
Nieznany geniusz. Historia Stefanii Horowitz
Prof. UAM dr hab. Tomasz Pospieszny
 
we współpracy z Austriackim Forum Kultury

6 maja 2022, godz. 17.00
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu
ul. Piastowska 20 (namiot)

Stefania Horowitz (Horovitz) była jedną z najbardziej uzdolnionych fizyczek jądrowych. Przyszła na świat w 1887 roku w Warszawie. Była córką znanego i cenionego portrecisty Leopolda Horowitza. Była związana z Uniwersytetem Wiedeńskim oraz Instytutem Radowym w Wiedniu, gdzie prowadziła pionierskie prace badawcze nad radioaktywnością oraz izotopami. Wraz z Ottonem Hönigschmidem eksperymentalnie potwierdziła istnienie izotopów (odmian tego samego pierwiastka różniących się masą atomową). Dowiodła także, że niektóre domniemane wówczas pierwiastki są w istocie izotopami. Bez wątpienia zdolnościami naukowymi nie ustępowała Marii Skłodowskiej-Curie i Lise Meitner. Jej finezyjna i niezwykle precyzyjna praca z pewnością zasługiwała na Nagrodę Nobla. Po pierwszej wojnie światowej Stefania ze względów osobistych i rodzinnych, porzuciła pracę naukową. Na krótko powróciła do Polski, a następnie wyjechała ponownie do Wiednia, gdzie zainteresowała się działalnością charytatywną i psychologią indywidualną. Wraz z Alice Friedmann, otworzyła centrum edukacyjne dla trudnej młodzieży. Krótko przed wybuchem drugiej wojny światowej powróciła do Warszawy. Niestety wojenne losy Stefanii oraz jej siostry Zofii Natanson nie są bliżej znane. Obie przebywały w getcie warszawskim skąd wywieziono je do obozu zagłady w Treblince. Tam zostały zamordowane najprawdopodobniej w 1942 roku.

Tomasz Pospieszny, profesor UAM, doktor habilitowany nauk chemicznych, poznaniak i bibliofil. Pracuje w Zakładzie Produktów Bioaktywnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie zajmuje się chemią produktów naturalnych, w szczególności syntezą i modyfikacją steroidów oraz ich pochodnych. Fascynat historii nauk przyrodniczych. Podziwia życie, pracę i wkład kobiet w tworzenie nauki. Jest autorem licznych wykładów i artykułów oraz konsultantem merytorycznym książek i programów dotyczących życia i działalności naukowej Marii Skłodowskiej-Curie. Napisał biografie Marii Skłodowskiej-Curie: Nieskalana sławą. Życie i dzieło Marii Skłodowskiej-Curie (Novae Res, 2015), Lise Meitner: Zapomniany geniusz. Lise Meitner pierwsza dama fizyki jądrowej (Novae Res, 2016) oraz Ireny Joliot-Curie: Radowa księżniczka. Historia Ireny Joliot-Curie (Novae Res, 2017). W 2017 roku uhonorowany medalem 100-lecia odkrycia radu, przyznawanym instytucjom i osobom szczególnie zasłużonym w promowaniu dzieła Marii Skłodowskiej-Curie przez Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie. W roku 2018 stworzył autorski cykl wykładów akademickich Piękniejsza strona nauki - rola kobiet w tworzeniu chemii i fizyki. Jest współautorem wystaw poświęconych Marii Curie oraz innym kobietom nauki. W czerwcu 2019 roku nakładem Wydawnictwa Po Godzinach ukazała się jego książka Pasja i geniusz. Kobiety, które zasłużyły na Nagrodę Nobla, a rok później Maria Skłodowska-Curie. Zakochana w nauce. W październiku 2019 roku otrzymał nagrodę Rady Programowej 23. Warszawskiego Festiwalu Nauki za najlepszy wykład. W 2022 roku nakładem Wydawnictwa Sophia ukaże się jego kolejna książka pt. Nowa alchemia. Historia radioaktywności.

Zobacz pełny program 22. Wiosny Austriackiej

Program jest w trakcie ustalania. Będziemy go na bieżąco uzupełniać.

SPONSORZY
PARTNERZY
ODWIEDŹ STRONY
Wojewódzka Biblioteka Publiczna Biblioteka Austriacka w Opolu
Plac Piłsudskiego 5, 45-706 Opole
tel.: 77 47 47 085
E-mail: ba@wbp.opole.pl