home o nas WBP księgozbiór usługi archiwum regulamin katalog online galeria kontakt linki

Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Opolu
Biblioteka Austriacka
Plac Piłsudskiego 5
tel. 77/ 47 47 085

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek 10.00-18.00
wtorek 10.00-16.00
środa 10.00-18.00
czwartek 10.00-16.00
piątek 10.00-18.00

Prelekcja / Vortrag
JUGENDSPRACHE IN DEUTSCHSPRACHIGEN LÄNDERN
JĘZYK MŁODZIEŻOWY W KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU KULTUROWEGO

(auf Deutsch / w j. niemieckim)
wymagane zgłoszenia / Anmeldung erforderlich
tel. 77 47 47 085

10 października 2022, po godz. 18.00
Biblioteka Austriacka w Opolu
plac Piłsudskiego 5

w ramach:
XIX Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim

Die Jugendsprache entwickelt sich dynamisch mit jeder Generation. Mit der Jugendsprache will man sich von anderen sozialen Gruppen, nicht selten von den Eltern oder Autoritätspersonen abgrenzen. Die Art und Weise, wie die Jugend miteinander redet, hängt von zahlreichen Faktoren ab: Zeit des Aufwachsens, sozialer Stand, Umfeld, Erziehung, aber auch Neigungen und Interessen der Jugendlichen spielen eine wichtige Rolle. Ebenso wichtig sind Globalisierung und Interkulturalität. Die Jugendsprache wird außerdem zunehmend von Ausdrücken aus dem digitalen Bereich beeinflusst. In der heutigen Jugendsprache allgemein spielen Übertreibungen, Humor, Wortverschmelzungen etc. eine bedeutende Rolle. Speziell wirken sich soziale Medien und Messenger-Dienste stark auf die Sprache der jungen Generation aus.

Język młodzieżowy rozwija się dynamicznie z każdym pokoleniem. Język młodzieżowy ma na celu odróżnienie się od innych grup społecznych, często od rodziców lub osób sprawujących władzę. Sposób, w jaki młodzież komunikuje się z sobą, zależy od wielu czynników: czasu dorastania, statusu społecznego, środowiska, wychowania, a także skłonności i zainteresowania młodych ludzi. Równie ważne są globalizacja i międzykulturowość. Język młodzieżowy staje się również coraz bardziej podatny na słownictwo z dziedziny technologii cyfrowych. W dzisiejszym języku młodzieżowym bardzo ważną rolę odgrywa przesada, humor, fuzje słów. W szczególności media społecznościowe i komunikatory mają duży wpływ na język młodego pokolenia.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu od lat współpracuje z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim w organizacji Dni Kultury Niemieckiej (program tegorocznej Dni)

SPONSORZY
PARTNERZY
ODWIEDŹ STRONY
Wojewódzka Biblioteka Publiczna Biblioteka Austriacka w Opolu
Plac Piłsudskiego 5, 45-706 Opole
tel.: 77 47 47 085
E-mail: ba@wbp.opole.pl