home o nas WBP księgozbiór usługi archiwum regulamin katalog online galeria kontakt linki

Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Opolu
Biblioteka Austriacka
Plac Piłsudskiego 5
tel. 77/ 47 47 085

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek 10.00-18.00
wtorek 10.00-16.00
środa 10.00-18.00
czwartek 10.00-16.00
piątek 10.00-18.00

Wystawa / Ausstellung

SĄSIEDZI
- o jednej z najtrwalszych granic w Europie.
Na wschodniej rubieży Górnego Śląska

/ NACHBARN
- über eine der beständigsten Grenzen Europas.
An Oberschlesiens östlichem Rand

W współpracy z
Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej

In Zusammenarbeit mit
Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit

19 października - 13 listopada 2021, godz. 13.00
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu
Galeria WuBePe, ul. Piastowska 20

Galeria WuBePe czynna:
wtorek - środa 10:00-16:00
czwartek - piątek 10:00-18:00
sobota 10:00-16:00

wstęp wolny

w ramach:
XVIII Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim

Wystawa stanowi podróż historyczną tropami nieistniejącej już wschodniej granicy Śląska, oddzielającej go od Królestwa Polskiego/zaboru rosyjskiego i ponownie odrodzonej Rzeczypospolitej. Linia, którą w uproszczeniu wyznacza bieg rzeki Przemszy, Brynicy, Liswarty i Prosny, była jedną z najtrwalszych granic w historii Polski, a zarazem jedną z najstabilniejszych w Europie Środkowej. Przez niemalże 600 lat oddzielała ziemie śląskie i Królestwo Polskie. Wsie i miasta położone po obu jej stronach, czasem leżące w zasięgu wzroku, znajdowały się w odrębnych organizmach państwowych. Co zrozumiałe, konsekwencją takiej sytuacji były różnice w rozwoju cywilizacyjnym, różnice architektoniczne, kulturowe, tożsamościowe, mentalnościowe, a także odmienne doświadczenia historyczne. Koniec granicy w jej dawnym kształcie przyniósł tragiczny XX wiek. Linia funkcjonująca przez długie stulecia jako granica państwowa przeszła do historii. Ale czy naprawdę zniknęła całkowicie?

Die Ausstellung lädt zu einer historischen Reise zur Entdeckung der nicht mehr existierenden östlichen Grenze Schlesiens ein, welche die Region vom Königreich Polen, dann vom russischen Teilungsgebiet und schließlich von der wiedererrichteten Republik Polen trennte. Die Linie, die vereinfacht dargestellt entlang der Flüsse Przemsa, Brinitza, Lisswarthe und Prosna verlief, war eine der beständigsten Grenzen in der Geschichte Polens, zugleich eine der stabilsten in Mitteleuropa. Sie trennte Schlesien und das Königreich Polen über einen Zeitraum von mehr als sechshundert Jahren. Zum Teil in Sichtweite liegende Dörfer und Städte beiderseits der Grenze gehörten verschiedenen Staatsgebilden an. Die Folgen dieser Situation waren Unterschiede in der zivilisatorischen Entwicklung, Architektur und Kultur sowie in Bezug auf Identität, Mentalität und historische Erfahrungen. Das Ende der Grenze in ihrer alten Form kam mit dem tragischen 20. Jahrhundert. Aber ist sie tatsächlich völlig verschwunden?

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu od lat współpracuje z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim w organizacji Dni Kultury Niemieckiej (program tegorocznej Dni)

SPONSORZY
PARTNERZY
ODWIEDŹ STRONY
Wojewódzka Biblioteka Publiczna Biblioteka Austriacka w Opolu
Plac Piłsudskiego 5, 45-706 Opole
tel.: 77 47 47 085
E-mail: ba@wbp.opole.pl